COACHING


Vad är coaching?

Coaching är en samtalsteknik som baseras på frågor och självfunna svar. Det handlar om att ta sig från sitt nuvarande läge till ett annat. Coaching är skapande av medvetenhet, fokus på möjligheter och att frigöra sin fulla potential.

Med en coach blir det på ditt sätt, mot dina mål, individuellt och med dig i fokus.Vad gör coachen?

En coach skapar utrymme för reflektion, öppnar upp för vidare perspektiv och hjälper dig att utveckla en genomförbar strategi för att nå ditt bästa läge. Coachens mål är att öka din medvetenhet, ansvarskänsla och självtillit.


Coach för vem?

En coach är för dig som vill ta dig från tanke till handling. För dig som är beredd på att förändra och använda mer av din kapacitet. Tillsammans med en coach kommer du ha möjlighet att hitta ditt bästa läge och ta dig dit. En coach hjälper dig att behålla fokus på de frågor som är viktigast för dig. Med en coach har du möjlighet att hitta vägen till din bästa lösning. För dig som vill leva mer av ditt liv!

Du har möjlighet att vara och göra så mycket mer!


Coaching för småföretagare

Hur många företagare har inte önskat fler timmar på ett dygn?

Att vara egen företagare innehåller så mycket mer än att förverkliga sin vision. Var du än befinner dig nu har du möjlighet att ta dig till ditt bästa läge och maximera dina prestationer privat och i företaget tillsammans med en personlig coach.

I coaching får du möjlighet att bena ut hur det ser ut nu och hur det ser ut där du önskar att du befann dig.

Det handlar om privatliv och karriär mer eller mindre om det ena eller andra, tiden som ska räcka till och egna och andras krav och besluten på vägen. En coach hjälper dig att hålla fokus på det som är viktigt för dig och ditt företag just nu och vilka de möjliga alternativen är att förändra det du önskar.


I coaching

  • handlar det om här och nu och framåt.
  • bestämmer du innehållet, målet och vägen dit.
  • använder du dina förutsättningar och tillgodoser dina specifika behov.
  • väljer du vad som är viktigast för dig just nu.
  • finns plats för nya tankebanor
  • ökar antalet möjliga alternativ
  • skapas utrymme för reflektion
  • är det fokus på dig, ditt liv och bara du.
Jag arbetar konfidentiellt och enligt ICF´s definition på coaching och etiska riktlinjer.

Som coach är jag med dig på din resa och coachar på det som är viktigt för dig. Det kan handla om bättre självkänsla, mer egen tid, bättre hälsa, positivare inställning, mer självförtroende, lugnare tempo, mera njutning, avgörande vägval, bättre relationer, mindre dåligt samvete eller bara mera DU.


Priser för coaching

9 gånger under 3 månader 5800 kr

Provcoaching 3 gånger 1300 kr (för nya klienter)

Varje session är 60 minuter och per telefon eller enligt överrenskommelse.

För nya klienter finns möjlighet att prova 20 minuter coaching gratis.

 

Sara Johansson
Livscoach

Dela